İstifadəçi razılaşması

Bu Razılaşma http://icarem.az  saytının İstifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.

ƏSAS ANLAYIŞ VƏ TERMİNLƏR

  • Sayt – İnternet şəbəkəsində http://icarem.az  ünvanında yerləşdirilmiş İnternet-resursu (sayt), müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, həmçinin proqram təminatıdır, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.

  • Administrasiya– Servisin inzibatçılığını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və qeydiyyatdan keçmiş Ələsgərov Fariz (Vöen 7303168702) adlı fiziki şəxs həyata keçirir və ona Servis üçün mülkiyyətin bütün müstəsna hüquqları aiddir.

  • İstifadəçi – razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və Servis xidmətlərindən istifadə edən istənilən fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

  • Şəxsi kabinet – bu, İstifadəçi mühitinin onun tərəfindən müəyyən edilmiş (yerləşdirilmiş) məlumatlar və qurmalar məcmusudur. Hər bir İstifadəçinin yalnız bir Şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var.

  • İstifadəçinin şəxsi informasiyası – İstifadəçi haqqında məlumatlar və ya məlumatlar məcmusudur. Bu məlumatlara İstifadəçinin özü haqqında və ya qeyd etdiyi şəxsi məlumatları, Servisdən istifadə prosesində Administrasiyaya avtomatik olaraq ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP-ünvan, “cookie” məlumatları, İstifadəçinin brauzeri haqqında və İstifadəçi haqqında digər məlumatlar aiddir. Bu məlumatlar İstifadəçi tərəfindən qeydiyyat zamanı və Servisdən istifadə prosesində avtomatik olaraq Administrasiyaya təqdim edilir.

  • İnformasiya – Servisdə İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən məlumat və ya məlumatlar məcmusudur.

  • Spam – Kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa göndərilmələrdir.

  • Əmlak– hər hansı maddi və ya qeyri-maddi əmlakdır (aktiv).

  • Tərəflər – Administrasiya və İstifadəçidir.


 

1.1 Həmin İstifadəçi Razılaşmasında istifadə olunan və "Terminlər və təyinlər" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, İstifadəçi Razılaşmasının mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir. İstifadəçi Razılaşmasında istifadə edilən terminin və ya təyinin izah edilməsi barədə istənilən fikir ayrılıqlarının yaranması halında Administrasiya tərəfindən müəyyən edilən izah etmə tətbiq ediləcəkdir.

1.2 Servis xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı Razılaşma ilə tənzimlənir.

1.3 Hazırkı Razılaşma ictimai ofertadır.

1.4 Servis xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulur və onun Servis xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.

1.5 Şirkət adından Servisdən istifadə halında belə şirkət hazırkı Razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.

1.6 Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

1.7 İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o Servisə girişdən imtina etməli, Servisin xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.

1.8 Bununla Administrasiya İstifadəçilərə Servisin xidmətlərindən istifadə etməklə elanların yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə xidmətləri təklif edir.

1.9 Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

1.10 İstifadəçi o haqda müddəanı qəbul edir ki, Servisin bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. İstifadəçi onunla razıdır ki, Administrasiya hər hansı məsuliyyəti daşımır və belə reklamla əlaqədar hər hansı öhdəlikləri yoxdur.

1.11 Servisdə qeydiyyat könüllüdür. Servisdə qeydiyyat halında İstifadəçi Servisin əlavə xidmətlərinə daxil olur. Administrasiya İstifadəçidən onun qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.12 İstifadəçi öz parolunu gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və paroldan istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də İstifadəçinin Şəxsi kabinetində yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi Servis xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvandan və paroldan istifadə ilə istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər İstifadəçidə onun Şəxsi kabinetinə icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, İstifadəçi öz parolunu sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.

1.13 Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.

1.14 Administrasiya zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, Servisdə qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.

1.15 İstifadəçiyə bunun üçün Servisdə mümkün olan bütün alətlərdən istifadə edərək mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamağa tövsiyə edilir.

1.16 Administrasiya öz şəxsi mülahizəsi üzrə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozan xidmətlərinə girişi dayandırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.17 İstifadəçi tərəfindən başqa şəxslərin hüquqlarının və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozması halında, həmçinin başqa səbəblərdən öz istədiyi kimi, Servis İstifadəçinin girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.

1.18 İstifadəçi, hansının ki, xidmətlərə girişi dayandırılmışdır, və ya hansının ki, məlumatları etibarsızdır, Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyildir. Belə İstifadəçi həmçinin Servisə və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

2. Servisdən istifadə. Elanların yerləşdirilməsi

2.1. Administrasiya xüsusi formanın doldurandan sonra bütün qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyatdan keçməmiş İstifadəçilərə Servisdə elanları yerləşdirmək hüququnu verir.

2.2. İstifadəçi qanunvericilik və ya beynəlxalq hüququn normaları pozulması kimi baxıla bilən hərəkətləri, o cümlədən intellektual mülkiyyət, müəlliflər və/və ya yanaşı hüquqlar sahəsində, həmçinin Servisin normal işinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara biləcək istənilən hərəkətləri, təşəbbüs etməməyə razılaşır.

2.3. Mallar, işlər və xidmətlər barəsində bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. Servis Servisin vasitəsi ilə İstifadəçilər tərəfindən həyata keçirilən sazişlərin iştirakçı və/və ya vasitəçisi deyildir. Administrasiya belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

2.4. İstifadəçinin Servisdəki şərhləri və başqa qeydləri qanunvericiliyin tələbləri və əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normaları ilə münaqişəyə girməməlidir.

2.5. İstifadəçi o haqda xəbərdarlıq edilmişdir ki, Administrasiya onun tərəfindən xarici resurslara girişə və istifadəyə görə məsuliyyət daşımır, hansılara ki, dair istinadlar Servisdə ola bilər. Administrasiya elanların məzmununa, başqa resurslara istinadlar və elanların təsvirində göstərilmiş başqa informasiyaya görə məsuliyyət daşımır.

2.6. İstifadəçi tərəfindən verilmiş elanları, məlumatları və informasiyanı dərc etmək hüququnun Administrasiya tərəfindən alınması məqsədi ilə İstifadəçi Administrasiyaya hər yerdə qüvvədə olan, müddətsiz, qaytarılmaz, qeyri-müstəsna istifadə, yayılma, nəşr, yığım, işlənmə, nümayiş, surət çıxarma, təkrarlama hüququnu, məlumatların, təsvirlərin, şəkillərin, video və audio materialların, məlumat bazalarının, nəşrlərin, müəllif hüquqlarının və intellektual mülkiyyət hüquqlarının, həmçinin İstifadəçi tərəfindən bütün məlum olan və ya məlum olmayan informasiya daşıyıcılarında istənilən başqa informasiyanın yenidən hasili hüququnu verir. Yuxarı sadalanmış hüquqlar Administrasiyaya pulsuz verilir. İstifadəçi Servisin bütün İstifadəçilərinə özünün tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyaya girişə hüquq verir. Əlavə olaraq İstifadəçi Servisdə onun tərəfindən yerləşdirilmiş materiallara istənilən intellektual mülkiyyət hüquqlarına malikdir.

2.7. İstifadəçi tərəfindən istənilən informasiyanın və məlumatların verilməsi ilə əlaqədar olaraq üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına görə Servis məsuliyyət daşımır.

2.8. Servisin istifadəçisi Servisin təlimatlarına uyğun olaraq elanları yerləşdirməyi və əmlak və onun icarəyə verilməsi haqqında etibarlı və tam informasiyanı verməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda göstərilmiş əmlak haqqında informasiyanı yoxlamalı və, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, elandakı lazımlı məlumatları düzəltməli və ya tamamlamalıdır.

2.9. Əmlak ilə elanı yerləşdirərək, İstifadəçi təsdiq edir ki, o elanda göstərilmiş hərəkətlərin belə əmlak barəsində həyata keçirmək hüququna malikdir.

2.10. İstifadəçi təsdiq edir ki, Servisdə elanlarda informasiyanın və məlumatların yerləşdirilməsinə, bütün lazımlı hüquqlara, lisenziyalara, icazələrə malikdir, bütün patentlər, ticarət markaları, ticarət sirləri, intellektual mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla, və ya uyğun olan yazılı razılığa, lisenziyaya və ya üçüncü şəxslərin onların adlarından, təsvirlərdən və ya başqa obyektlərdən istifadə üçün icazəsinə malikdir.

2.11. Servis İstifadəçidən yerləşdirilmiş əmlak haqqında əlavə məlumatı və/və ya İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatları təsdiqləyən sənədləşməni tələb etmək hüququna malikdir. Servis belə sənədləşmənin və ya informasiyanın verilməsinə qədər nəşri saxlamaq hüququna malikdir.

2.12. İstifadəçi Servisdə ona istənilən aid olan əmlakları, bu şərt ilə ki, bunun üçün xüsusi icazələr tələb olunmur, həmçinin istifadənin qüvvədə olan qaydalarına riayət etmə şərti ilə, icarəyə vermək hüququna malikdir.

2.13. Xidmətlərin yüksək keyfiyyətini dəstəkləmək üçün, Servis Servisdə İstifadəçinin aktiv elanlarının miqdarını məhdudlaşdırmaq, həmçinin Servisdə İstifadəçinin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

2.14. Elanda əmlakın İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş təsviri bu əmlakın icarə şərtlərini təşkil edir.

2.16. Xidmətin elanda göstərilmiş göstərilməsi şərtləri və ya icarə şərtləri və əmlakın təsviri, həmçinin elanın başqa şərtləri, həm elanın yerləşdirilməsi vaxtı, həm də gələcəkdə qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya zidd olmamalıdır. Əgər elanın hər hansı şərti belə olur və ya etiraf edilir, hansı ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə və ya hazırkı Razılaşmaya dəyişikliklərin daxil etməsi nəticəsində qanunvericiliyə və/və ya hazırkı Razılaşmaya uyğun deyil, belə şərtlər və ya belə elan İstifadəçi tərəfindən elə tamamlanmalı və ya dəyişdirilməlidir ki, istənilən uyğunsuzluqlar aradan qaldırılsın. Uyğun olan dəyişikliklərin daxil etməsinin qeyri-mümkünlüyü halında belə elan İstifadəçi tərəfindən silinməlidir. Hazırkı bənddə göstərilmiş hadisələrin yaranması vaxtı Administrasiya belə elanların düzəlişi və ya silinməsi üzrə hərəkətləri İstifadəçinin ilkin xəbərdarlığı olmadan həyata keçirmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

2.17. Servisdə o elanlar qadağan edilmişdir ki, nəşri qüvvədə olan qanunvericiliyi pozur, əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normalarına ziddir, təhqiredicidir və ya yersizdir, həmçinin də üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozur. İstifadəçi əmin olmalıdır ki, təklif qüvvədə olan qanunvericilik və hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozmur.

2.18. Pullu xidmətlərdən istifadə zəmanət vermir ki, elan hazırkı Razılaşmanın pozulması zamanı Administrasiya tərəfindən bloklanmayacaqdır. Elanların yerləşdirilməsi qaydalarının pozulması halında ödənmiş xidmətlərə görə pul vasitələri qaytarılmır.

2.19. Elanda özündə icarə, istifadə haqqında təklifləri və ya əmlaklar və xidmətlər haqqında başqa informasiyanı saxlayan internet-saytların səhifələrinə istinadları qoymaq qadağandır.

2.20. İstifadəçi verilən xidmətləri dəstəkləməməyi və haqqında informasiyanı yaymamağı öhdəsinə götürür:

 • Başqa internet resursları , internet-hərracları və/və ya internet mağazaları tərəfindən;

 • Servisdə həmin və ya daha az ödənişlə təqdim edilmiş əmlakları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən;

 •  Servisdə icarəyə qadağan edilmiş əmlakları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən.

2.21. İstifadəçi Administrasiyanın yazı icazəsi olmadan Servisə girişin alınması üçün avtomatik proqramlardan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Elanları yerləşdirməyə icazə verən kompüter proqramlarından istifadə elanların yerləşdirilməsinin adi sırasını keçərək, Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadığı halda, qadağandır.

2.22. Bundan başqa, İstifadəçi öhdəsinə götürür:

 • Servisin infrastrukturunu böyük yüklənməyə gətirib çıxara bilən heç bir hərəkətə təşəbbüs etməməyi;

 • Administrasiyanın ilkin yazılı icazəsi olmadan Servisdə olanı istənilən informasiyanı köçürməməyi, təkrar etməməyi, dəyişdirməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi;

 • Servisə girişə mane olmaq və ya məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Servisin işinə mane olmamağı, həmçinin avtomatik sistemlərin və ya proseslərin hərəkətinə mane olmamağı;

2.23. İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlar və onun Servisdə hərəkətləri olmamalıdır:

 • yanlışlıq, qeyri-dəqiqlik və ya aldatma;

 •  dələduzluğa, aldatmağa və ya etimaddan sui-istifadəyə imkan yaratma ;

 • oğurluq və ya saxta əşyalarla sazişlərin bağlanmasına aparma;

 • üçüncü şəxsin mülkiyyətini pozmaq və ya onun ticarət sirrinə və ya onun şəxsi həyatına toxunulmazlıq hüququna qəsd etmə;

 • özündə kiminsə şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar reputasiyasını təhqir edən məlumatları saxlama;

 • özündə kimə qaşı olursa olsun böhtan və ya təhdidləri saxlama;

 • cinayətin törədilməsinə çağırma, həmçinin millətlərarası düşmənçiliyi qızışdırma;

 • imkan yaratmaq, dəstəkləmək və ya terror və ekstremist fəaliyyətə çağırmaq;

 • ədəbsizlik, və ya pornoqrafiya xarakterini daşımaq;

 • özündə kompüter viruslarını saxlamaq, həmçinin də başqa kompüter proqramları, xüsusi halda, ziyanın çəkilməsinə, səlahiyyətsiz müdaxiləyə, gizli ələ keçirməyə və ya istənilən sistemin məlumatlarının və ya sistemin özünün, və ya onun hissəsinin, və ya şəxsi informasiyanın və ya başqa məlumatların (Servisin məlumatları daxil olmaqla) mənimsənməsinə yönəldilmiş;

 • özündə reklam xarakterli materialları saxlamaq;

 • üçüncü şəxslərin intellektual hüquqlarını, vətəndaşın təsvirinə hüququnu və üçüncü şəxslərin başqa hüquqlarını pozmaq;

 • qüvvədə olan qanunvericiliyi başqa üsulla pozmaq.

2.24. İstifadəçiyə Servisdə elanları yerləşdirməyə, Servisdə xidmətlərdən istifadə etməklə sazişləri bağlamaq və ya icra etməyə qadağan edilir ki, Servis və/və ya İstifadəçisi tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.

2.25. Administrasiya Servisdə barəsində elan yerləşdirilmiş əmlakı, habelə əmlak barəsində elan verilməsi zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş fərqlənən üsulla, reklam etmək hüququna malikdir.

2.27. Administrasiya istənilən elanın Servisdən asılı və ya müstəqil səbəblərdən nümayiş müddətlərinin yerini dəyişdirmək, dayandırmaq, bitirmək və ya uzatmaq hüququna malikdir.

2.27. Administrasiya istənilən vaxt istənilən elanın nümayişini, hazırkı Razılaşmada söylənmiş qaydaları pozan səbəblərdən, həmçinin də başqa İstifadəçilərin hüquqlarını pozan və ya qüvvədə olan qanunvericiliyi pozan səbəblərdən, həmçinin başqa səbəblərdən, dayandırmaq hüququna malikdir.

2.28. Administrasiya elanlarda düzəliş etmək, onları başqa rubrikalara keçirmək, həmçinin İstifadəçilərin elanları ilə istənilən başqa hərəkətləri etmək hüququna malikdir.

2.29. Administrasiya elanların yerləşdirilməsindən (nəşrindən) imtina etmək hüququna malikdir.

2.30. Elanın rəsmiləşdirilməsinə dair tələblər Servisdə elanların dərc edilməsi istifadəci qaydaları  bölməsində təyin edilmişdir.

2.31. İstifadəçi qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən elanların məzmununa görə tam və xüsusi məsuliyyəti daşıyır.


3. Ödənişli xidmətlər

 • İstifadəçilər Saytda ödənişli xidmətləri sifariş edə bilərlər.

 • Pullu xidmətlərin növləri:

 • Premium elan

 • VIP elan 

 • Elanı irəli çəkmək

 •  

 • Ödənişli xidmətlərin növləri, onların dəyəri və sifariş qaydası Saytın müvafiq səhifələrində göstərilmişdir.

 • Ödənişli xidmətlər üzrə həyata keçirilmiş ödəniş üzrə İstifadəçi vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı Administrasiyaya müraciət etmək hüququna malikdir. Ödənişin geri qaytarılması ilə bağlı yekun qərar Administrasiya tərəfindən qəbul edilir. Administrasiya geri ödəniləcək vəsaitdən 20 % xidmət haqqı, ödənilmiş vergi və ya dövlət rüsumlarını tutmaq hüququna malikdir.

 • Administrasiya aşağıdakı hallarda ödənilmiş vəsaitin geri qaytarılmasından imtina edə bilər:

  • İstifadəçi hazırkı Razılaşmanın şərtləri pozulub;

  • Xidmət aktivləşdirilib və istifadə edilib;

  • Ödəniş edildikdən sonra 10 iş günü keçib;

  • Digər hallarda Administrasiyanın qərarı üzrə.

 • Pul vəsaitlərin qaytarılma qaydası Administrasiya və İstifadəçi arasında hər konkret hal üçün müəyyən edilir.

 • Ödəmə sistemlərində baş verən hər hansı nasazlıqlara görə Administrasiya məsuliyyət daşımır. Pul vasitələrinin bu halda qaytarılması haqqında məsələ fərdi qaydada həll edilir.

5. Kommunikasiya

5.1. Administrasiya İstifadəçilərə onların tərəfindən göstərilmiş elektron poçt ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə elektron məktubları və/və ya qısa xəbərləri (SMS mesajları) göndərmək hüququna malikdir. Servisin mesajları Servisdə dərc edilə bilər.

5.2. Əlavə olaraq İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə məktublarla və mesajlarla, lakin, məhdudlaşdırılmadan: başqa İstifadəçilərdən sazişin bağlanması üzrə təkliflər, təkliflər və başqa informasiya və/və ya reklam xarakterli mesajlar və başqa mesajlar ola bilər. İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, həmçinin də özündə reklam, informasiya və başqa elanları saxlaya bilər.

5.4. Administrasiya başqa İstifadəçilər tərəfindən istifadəyə və/və ya Servisdə mesajların forma üzrə yerləşdirilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlərlə (robotlarla) göndərilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5.5. Administrasiya başqa İstifadəçilər və/və ya robotları tərəfindən Servisin səhifələrində İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən və elektron ünvanlarından istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.

5.6. İstifadəçi təsdiqləyir ki, Administrasiya İstifadəçilərə məktub və mesajları göndərmək məqsədləri üçün elektron poçt ünvanlarını və telefon nömrələrini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malikdir.

5.7. İstifadəçinin Administrasiya və ya Servisin moderatorları ilə yazışması ünvanı Servisdə göstərilən elektron poçt qutusunun köməyi ilə həyata keçirilir.

5.8. İstifadəçiyə Servisdə moderatorların və Administrasiyanın hərəkətləri haqqında şərhlər, müzakirələr və başqa yazıları qoymaq qadağandır.

5.9. İstifadəçi müvafiq sorğunu göndərib öz telefon nömrəsinə və ya elektron ünvana mesajların alınmasından istənilən vaxt imtina edə bilər.

   1. PROQRAM TƏMİNATI


 

  • Administrasiya saytın yerləşdirildiyi domen adının, saytın özünün, mobil əlavələrin, həmçinin bütün Sayt və Sayta aid proqram təminatının xüsusi sahibkarıdır.

  • Administrasiyanın (o cümlədən proqram təminatının) intellektual mülkiyyəti obyektlərinin surətini çıxarılması, dəyişdirilməsi, paylaşması, satılması (realizasiya edilməsi), mübadilə edilməsi və ya tamamilə və ya hər hansı hissəsinin icarəyə verilməsi, həmçinin də Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadan proqram təminatının mənbə kodunun "sındırılması" və ya alınmasına cəhd edilməsi qadağan edilir.

 

 1. MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

  • Saytda İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş Bütün informasiya (o cümlədən şəxsi məlumatlar), İstifadəçi tərəfindən onun əmlakının icarəsi üçün yerləşdirilir.

  • İstifadəçi özü haqqında bu və ya digər informasiyanı ancaq öz maraqlarında, o cümlədən İstifadəçi ilə əlaqənin qurulmasının sadələşdirilməsi və/və ya İstifadəçinin eyniləşdirməsi üçün yerləşdirir.

  • Özü haqqında informasiyanı yerləşdirərək, İstifadəçi anlayır və onunla razılaşır ki, belə informasiya Saytda açıq şəkildə yerləşdirilir, yəni tanış olma üçün istənilən müştəriyə və ya Saytın digər İstifadəçiləri tərəfindən görülməsi mümkündür.

  • İstifadəçi informasiyanı yerləşdirməklə bütün riskləri anlayır və qəbul edir ki, o cümlədən, daxil etməklə, amma məhdudlaşdırılmadan: spam - mesajların göndərilməsi üçün siyahılara elektron poçt ünvanının düşməsi riski, elektron poçt ünvanının müxtəlif növ dələduzlara düşməsi riski, telefon nömrəsinin SMS-spamerlərə və/və ya SMS-dələduzlara düşməsi riski və informasiyanın belə yerləşdirməsindən irəli gələn başqa risklər mümkündür.

  • Administrasiya əmlak barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.

  • Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən sazişlərin bağlanmasına və icrasına (həyata keçirilməsinə), sazişlərin bağlanması nəticəsində vurulmuş ziyana, əldən çıxmış faydaya, gəlirlərə, maliyyə zərərlərinə və ya vasitəli, faktiki, kənar və ya cərimə zərərlərinə, həmçinin hər hansı şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində baş vermiş digər hallara görə məsuliyyət daşımır.

  • Saytın xidmətlərindən istifadə edərək İstifadəçi təsdiqləyir ki, o Saytdan istifadə zamanı məsuliyyəti öz üzərinə götürür və onun tərəfindən Saytda yerləşdirilmiş elanların istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır.

  • Sayt İstifadəçilərə realizasiyası (icarəsi ) və/və ya əldə edilməsi qanunla, hazırkı Razılaşma, Saytda yerləşdirilmiş digər qaydalar və qanunvericiliklə icazə verilmiş əmlaklar barəsində elanları yerləşdirmək imkanı verən alətdir.

  • Sayt İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş hər bir elanı yoxlamaq imkanına malik deyildir, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və əmlakın onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də icarədarın əmlakını icarəyə verməkicarəçinin də əldə etmək imkanı Administrasiyanın nəzarətindən kənardadır.

  • Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən elanlarda yerləşdirilən məlumatın etibarlılığına nəzarət edə bilmir.

  • Sayt, onun Administrasiyası, rəhbərlik və əməkdaşlar, Saytda yerləşdirilmiş elanların məzmununa, həmçinin onların etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımır.

  • Administrasiya, onun rəhbərliyi və əməkdaşlar, istənilən xəbərlərin (o cümlədən, İstifadəçilər tərəfindən poçt qutusuna və/və ya mobil telefona alınan), məzmununa görə, həmçinin də İstifadəçilərin əlaqə məlumatlarının başqa istifadəsinə görə, heç bir məsuliyyət daşımırlar.

  • İstifadəçi anlayır ki, Saytda elanın yerləşdirilməsi faktı onun zəmanəti deyil ki, hər hansı əmlakın icarəsi və/və ya əldə edilməsi həqiqidir və qanunidir.

  • İstifadəçi razılaşır ki, İstifadəçinin və başqa İstifadəçilərin və/və ya Saytın müştəriləri arasındakı bütün mübahisələr (o cümlədən sazişlərin həyata keçirilməsi nəticəsində) İstifadəçi Administrasiyanı cəlb etmədən sərbəst həll edir.

  • Administrasiya Saytın xidmətlərinə üçüncü şəxslərin Administrasiyanın razılığı (icazəsi) və/və ya məlumatı olmadan həyata keçirilmiş istənilən girişinə və/və ya İstifadəçilər haqqında istənilən informasiyaya görə (o cümlədən şəxsi məlumatlar), məsuliyyət daşımır.

  • İstifadəçi razılaşır ki, Administrasiya İstifadəçi qarşısında Saytın istənilən məzmunu ilə bağlı və/və ya İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş sazişlər nəticəsində istənilən mümkün və ya yaranmış itkilərlə və ya zərərlərlə əlaqədar, müəllif hüquqlarının qeydiyyatı ilə və belə qeydiyyat haqqında məlumatlarla, Saytda mümkün olan mallarla və ya xidmətlərlə və ya İstifadəçinin Saytda yerləşdirilmiş informasiyadan istifadə edərək daxil olduğu başqa əlaqələri ilə, məsuliyyət daşımır və birbaşa və ya dolayı öhdəliklərə malik deyildir.

  • Administrasiya Sayta ötürülə bilən və ya Sayt vasitəsilə üçüncü şəxslər tərəfindən çatdırıla bilən istənilən proqram nasazlıqları, sınıqlar və başqa texniki və proqram nasazlıqlarına görə, həmçinin səhvlərə, proqram viruslarına, və s. görə məsuliyyət daşımır.

  • İstifadəçi yalnız qüvvədə olan qanunvericiliyə və bu Razılaşmaya uyğun olaraq hərəkət etməyi, həmçinin qanunvericiliyə uyğun olaraq Saytda və Saytın xidmətlərindən istifadə zamanı şəxsi hərəkətlərinə və fəaliyyətsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır.

  • İstifadəçi başqa İstifadəçi tərəfindən hüquqlarının pozulduğu halda (intellektual mülkiyyət obyektinin qanunsuz istifadəsi və sair), hüquqları pozulmuş İstifadəçi müvafiq şikayət ilə Administrasiyaya və ya moderatorlara müraciət edə bilər. Administrasiya şikayətə baxmağı və, onun əsaslı olduğu halda, İstifadəçinin hüquqlarının pozulmasının dayandırılması tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür.

8. İstifadə qaydalarının hərəkət müddəti

8.1. Hazırkı razılaşma İstifadəçi tərəfindən Servisin xidmətlərindən istifadəsinin başlanğıcı anından qüvvəyə minir, Servisdə İstifadəçinin qeydiyyatı və ya elanın yerləşdirilməsi faktından asılı olmayaraq, və müddətsiz qüvvədədir.

8.2. İstifadəçi istənilən vaxt özünün Servisin xidmətlərindən istifadə hüququnu dayandırmaq hüququna malikdir. Bundan sonra İstifadəçi yeni Elanları yerləşdirmək hüququna malik deyildir.

8.3. Servis şəxsi mülahizə üzrə İstifadəçinin girişini dayandırmaq hüququna malikdir. Xidmətlərə girişi dayandırılan və ya məlumatları həqiqi olmayan İstifadəçi Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar qeydiyyatdan keçmək hüquqlarına malik deyil, həmçinin belə İstifadəçi Servisə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

9. Digər şərtlər

9.1. Mübahisələrin yarandığı halda hazırkı Razılaşmanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdəsinə götürürlər. Hazırkı Razılaşmanın və Servis xidmətlərinin verilməsinin icrası zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.

9.2. Bütün mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tətbiq edilir.

9.3. Servis birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı Razılaşmanı dəyişdirmək hüququna malikdir. Razılaşmanın yeni redaksiyası Servisdə dərc edilməsi tarixindən qüvvəyə minir.

9.4. Razılaşmada heç nə İstifadəçi və Administrasiya arasında agent münasibətlərinin, Yoldaşlığın münasibətlərinin, birgə fəaliyyət üzrə münasibətlər, şəxsi işəgötürmənin münasibətlərinin, və ya Razılaşma ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər hansı bir başqa münasibətlərin müəyyən edilməsi kimi anlaşıla və izah edilə bilməz.

9.5. Məhkəmə tərəfindən Razılaşmanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi tanınması Razılaşmanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir.

9.6. Razılaşmanın müddəalarının İstifadəçilərindən hər hansı biri tərəfindən pozulması halında Administrasiya tərəfindən fəaliyyətsizlik daha sonra Administrasiyanı öz maraqlarının və hüquqlarının müdafiəsinə uyğun olan hərəkətləri təşəbbüs etmək hüququndan məhrum etmir.

9.7. Hazırkı Razılaşma ilə nəzərdə tutulmamış bütün başqa şərtlər və şəraitlər, ayrı fərdi qaydada tənzimlənir.

İstifadəçi təsdiqləyir ki, hazırkı Razılaşmanın bütün bəndləri ilə tanış edilmişdir və onları sözsüz tam həcmdə qəbul edir.

1. Məxfilik siyasəti

1.1. Hazırkı məxfilik Siyasəti http://icarem.az/ Servisin İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz hissəsidir.

  1. Bu Siyasət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alınması, saxlanılması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydalarını müəyyən edir.

  2. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyaya açıq şəkildə saytın bazasında yerləşir.

  3. Şəxsi məlumatlar bazasının sərəncamçısı Administrasiyadır.

  4. Elanın dərc edilməsi üçün formanı dolduran zaman və ya saytda İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə olma zamanı, həmçinin də saytdan istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi Administrasiyaya şəxsi və digər məlumatları verir. Məlumatın toplanması saytın İstifadəçiləri arasında sorğularının keçirilməsi yolu ilə də həyata keçirilə bilər.

  5. İstifadəçi sayta özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa məlumatın verilməsi barədə sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin bu məlumatların Administrasiya tərəfindən işlənilməsinə, işlənməsi üçün onların Administrasiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.

  6. Şəxsi məlumatların işlənilməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsidir.

  7. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri aşağıdakılardır:

  1. saytın və onun xidmətlərinin, fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;

  2. göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;

  3. saytın və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);

  4. istifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;

  5. qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.

 1. Sayt İstifadəçilər haqqında aşağıdakı məlumatları toplayır:

  • Saytdan istifadə zamanı Administrasiyaya İstifadəçi tərəfindən daxil edilən şəxsi məlumatlar İstifadəçinin adı, ata adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və şifrəsi, telefon nömrəsi, İstifadəçinin yerləşdiyi yer, həmçinin ünvanı ola bilər. Əgər İstifadəçi sosial şəbəkədəki hesabı vasitəsilə daxil olursa, Sayt həmçinin bu hesabda yerləşdirilmiş məlumatları toplaya bilər. İstifadəçi ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır və İstifadəçi tərəfindən açıq şəkildə yerləşdirilmiş məlumatların İnternetdə yayılmasına etiraz etmir.

  • Saytın, ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.

 1. Sayt/Administrasiya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.

 1. Saytın İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, belə İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Saytdan istifadə ilə əlaqədar başqa İstifadəçilər haqqında İstifadəçi tərəfindən alınmış bütün məlumatlar yalnız Mallar barəsində sazişlərin icrasında istifadə edilə bilər. Beləliklə, İstifadəçiyə düz reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin başqa göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməyə, başqa İstifadəçinin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlərə və ya başqa İstifadəçinin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətlərə icazə verilmir.

 1. İstifadəçi saytdan istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən vaxt qismən dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla düzəliş etmək imkanına malikdir.

 1. İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.

 1. Əgər İstifadəçi girişi, qeydiyyatı həyata keçirmişsə və OpenID xidmətinin köməyi ilə Servisdən istifadə edirsə, İstifadəçi onun məlumatlarının ötürülməsi və onlardan istifadə qaydasını belə xidmətin parametrlərində qura bilər.

 1. Sayt/administrasiya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.

 1. Sayt vasitəsilə toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır.

2. Cookies, veb-mayaklar, və oxşar texnologiyalar

2.1. Servis informasiyanın saxlanılması üçün cookies fayllarından, veb-mayaklardan və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar veb-saytın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə, Servis xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə (həmçinin təhlükəsizlik), həmçinin reklam məqsədi ilə istifadə olunur.

2.2. Servis tərəfindən İstifadəçidən alınan istənilən informasiya, həmçinin cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilməsi, xəbərdarlıq vasitəsilə və İstifadəçinin icazəsi ilə həyata keçirilir. Servisdən istifadəni davam edərək, İstifadəçi Servisə cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində saxlamasına öz icazəsini verir.

2.3. Servis cookies-dən və oxşar texnologiyalardan, İstifadəçinin brauzerinin fəallığı prosesində İstifadəçinin qurğusunda qalan və cookies, həmçinin də daha uzun müddətli dövr ərzində İstifadəçinin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir. İstifadəçi belə cookies və oxşar texnologiyaları bloklamaqda, silməkdə və ya kəsməkdə, əgər İstifadəçinin qurğusu buna icazə verirsə, haqlıdır.

2.3.1. Cookies – kompüter terminologiyasında Servisdən alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən anlayışdır ki, İstifadəçidə saxlanılır, yəni brauzerdə, sonra isə, əgər Servisin İstifadəçisi ona təkrar olaraq baş çəkirsə, Servisə yollanır. Beləliklə, Servis baş çəkmə vaxtı İstifadəçinin brauzerini qeyd edir. Cookies faylları sistemə giriş və statistika yığımı üçün lazımı məlumatları yazaraq Servisdən istifadəni yüngülləşdirir. Cookies falları özündə şəxsi məlumatları saxlamır.
2.3.2. Veb-mayaklar – Servisdə, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində, və İstifadəçini müəyyən etmək üçün adətən cookies ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin "nöqtə markörləri" və ya "Şəbəkə mayakları" kimi məlumdur).
2.3.3. Oxşar texnologiyalar – lokal ümumi obyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan, "flashcookies" "HTML 5 cookies" kimi, texnologiyalardır. Bu texnologiyalar İstifadəçinin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə bilavasitə idarəetməni tələb edə bilərlər.

2.4. Cookies-ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün Administrasiya bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. İstifadəçi analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür. Administrasiya zəmanət verir ki, yalnız Administrasiya və/və ya Servis xidmətlərinin səlahiyyətli təchizatçıları cookies məlumatlarına girişə malikdirlər.

2.5. Servisin xidmətlərinin təchizatçıları Servisin müxtəlif aspektləri ilə kömək edən şirkətlərdir. Administrasiya Servisin uyğun olan xidmətlərinin İstifadəçiyə verilməsi, həmçinin də Servisin bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün xidmətlərin bəzi səlahiyyətli təchizatçılarından istifadə edir. Xidmətlərin belə təchizatçıları həmçinin Servisin (kənar cookies) xidmətləri vasitəsilə cookies-i İstifadəçinin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, IP-ünvan və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

2.6. Servisin yuxarıda göstərilmiş texnologiyalardan istifadə vasitəsilə toplayıb və saxladığı istənilən informasiyadan İstifadəçinin icazəsi ilə istifadə olunur.

2.7. İstifadəçi brauzerin və ya qurğunun parametrlərində cookies-i idarə edə bilər. İnformasiyanın toplanmasından və saxlanılmasından imtina üçün brauzerin parametrlərində "Cookies-i saxlamamaq" bəndində bayraqcığı qurmaq, həmçinin "Cookies-i təmizləmək" düyməsini basmaq lazımdır.

2.8. Sistemdə olan texniki xarakterli informasiya, məsələn, ip-ünvanlar, Servis tərəfindən şəbəkə avadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

2.9. İstifadəçinin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğunlaşdırılan verilən servislərin yüksək keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə Servis İstifadəçinin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.

3. Məxfiliyin siyasətinə dəyişikliklərin daxil etməsi

3.1. Administrasiya Məxfilik Siyasətinə dəyişikliklər edə, silə və ya qaydalarını yeniləyə bilər.

3.2. Əgər İstifadəçi daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o Servisdən istifadəni dayandırmalıdır. Əgər İstifadəçi Servisdən istifadə etməyə davam edirsə, o razılaşır və bütün dəyişiklikləri və Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir.